Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0199-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за прео

23 Април 2021 г.
Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0199-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
22.12.2020

Имаме удоволствието да Ви информираме, че “ИНЕС ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект " Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е: 3 043.37  лв., от които 2 586.86 лв. европейско и 456.51  лв. национално съфинансиране.
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
“ИНЕС ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е дружество с основна икономическа дейност с код по КИД-2008 79.12. Туроператорска дейност. Туроператорските и турагентски дружества са едни от най-сериозно засегнатите фирми от настъпилата пандемия.
 
Проектът е насочен към осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.
Цел/и на проектното предложение:
Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Резултати:
Предоставяне на подкрепа, изразена във възможност за запазване на офис пространствата на дружеството, необходима за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 
Период на изпълнение:
Дата на стартиране  21.12.2020 г.
Дата на приключване  21.03.2021 г.
 
Всички новини

Новини

Абонамент

Регистрация за бюлетин с актуални оферти и промоции

Последвайте ни в социалните мрежи