ЮАР - Eкскурзии и почивки


Полезна информация за ЮАР

Обща информация

Местна валута
Южноафрикански ранд (ZAR)
1 EUR ≈ 15 ZAR

Интересни факти
Република Южна Африка (ЮАР) е разположена в най-южната част на Африканския континент. Граничи с Намибия, Ботсуана, Зимбабве и Мозамбик, при това кралствата
Есватини и Лесото са вътрешни държави в нейната територия.
Населението включва над 50 етнически групи.
Официалните езици в страната са единадесет.
Широко се използва английският език.

Престъпност и сигурност
Престъпността в ЮАР е много висока, особено в Йоханесбург, Дърбан, Кейптаун и други големи градове.

Митнически изисквания
Чуждестранните лица имат право да внасят безмитно лични вещи и спортни принадлежности, до 200 къса цигари, 20 пури, 250 г тютюн, до 2 л, вино до 1 л друг алкохол, до 50 мл парфюм, до 250 мл одеколон, сувенири и предмети на обща стойност до 3000 ранда. Младежи до 18 г. нямат право на внос на алкохол и цигари.
Забранено е внасяне на наркотици, оръжие, експлозиви, порнографска литература.
Забранено е изнасянето на изделия от слонова кост, кожи на лъвове, крокодили, на стойност в местна валута повече от 500 ранда.
Скъпи вещи, като бижута, камери, часовници и др., се декларират при влизане за безмитно изнасяне от ЮАР.
За по-подробна информация: www.southafrica.net
Най-актуална информация за митническите изисквания на РЮА може да се намери ТУК.

Движение по пътищата
Посоката на движението в страната е обратна на посоката на движение в България, т.е. в лявата пътна лента.Местните водачи на автомобили в повечето случаи шофират внимателно и предоставят предимство. Пътният знак (I) препоръчва движение при заключени врати на колата и повишено внимание на знак „Стоп” и на светофари.

Здравеопазване
Нивото на здравеопазване е високо, но тъй като се заплаща, от особена важност е медицинска застраховка с добро покритие.
Широко разпространена е болестта СПИН.
Сезонно могат да възникнат епидемии от малария и холера (в североизточните части на страната – Национален парк Крюгер).
Документи за пътуване и визов режим
 
Необходимо е да притежавате валиден паспорт, с положена в него входна виза за Южна Африка. Паспортът Ви трябва да бъде валиден 30 дни след датата на отпътуване от РЮА и да има поне две празни страници.
По правило, ваксинации не се изискват, но при влизане в Южна Африка от някои държави с висок риск от заразяване с жълта треска - yellow fever (в Африка и в Южна Америка) се изисква сертификат за ваксинация. Той трябва да бъде издаден минимум 10 дни преди пътуването. ваксината осигурява защита 10 дена след прилагането ѝ, и осигурява доживотен имунитет. Образецът на сертификата от съответната държава следва да е одобрен от Световната здравна организация. От 2016 г.пътуващите за или от Замбия, Танзания, Еритрея, Сомалия, Руанда, Сао Томе и Принсипи не се налага да притежават сертификат за извършена ваксинация срещу жълта треска. За да проверите кои страни са с риск от предаване на жълта треска и страните, които изискват ваксинация срещу жълта треска натиснете ТУК.
Българските граждани, притежаващи обикновени паспорти, желаещи да влязат на територията на Република Южна Африка, могат да получат виза в нейното посолство в София. Българските граждани, пътуващи транзитно през РЮА за съседна на РЮА страна трябва да притежават транзитна виза. Изискването не се отнася за пътуващите единствено с транзитна цел през международните летища на Южна Африка: О.Р. Тамбо - Йоханесбург, Лансерия - Йоханесбург, Кейптаун и Кинг Шака - Дърбан. На тези пътници ще бъдат снемани пръстови отпечатъци. Подробна информация за визовия режим за чужденци и изискванията за издаване на визи можете да откриете ТУК.
ВАЖНО! Във връзка с измененията на Имиграционния закон на Р Южна Африка считано от 01 октомври 2014г. за всички деца до 18 години при влизане, излизане и транзитно преминаване на територията на Южна Африка е задължително да бъде представено преведено на английски език удостоверение за раждане на детето, което да съдържа имената на двамата родители. Удостоверението за раждане или копие на удостоверението за раждане следва да бъдат легализирани с апостил и  със заверен превод на английски език.
Ако детето е придружено само от единия родител освен удостоверението за раждане, оформено по описания начин, следва да представи и преведено на английски език нотариално заверено и легализирано писмено съгласие от липсващия родител детето да пътува за/ извън Южна Африка, копие на документ за самоличност на липсващия родител  и телефон за връзка с него. Преводът на английски език следва да е заверен.
Ако детето пътува придружено от трето лице или само,освен удостоверението за раждане, оформено по описания начин,  следва да се представят нотариално заверени и легализирани декларации – съгласие от двамата родители, копие на личните им документи и телефон за връзка с тях. За непридружените деца трябва да се представи и писмо от лицето, което посреща детето в Южна Африка с посочен адрес, на който ще пребивава детето и копие на личен документ на посрещача. Подробна и актуална информация относно имиграционното законодателство можете да намерите на сайта на МВР на РЮА http://www.dha.gov.za/.
  
Практически съвети
Преди да отпътувате за Южна Африка, информирайте се за телефоните и адреса на посолството в Претория.
По време на престоя си в страната е препоръчително да оставите на посолството телефон/адрес за връзка в случай на необходимост.
Препоръчва се също така:
  • да се движите с повишено внимание и за предпочитане на групи;
  • да избягвате носенето на големи суми пари в брой, лаптопи, скъпи камери, мобилни телефони и бижута по улиците;
  • да оставяте на съхранение в сейфовете в хотелите пари и скъпи вещи;
  • вечер да избягвате да се движите пеша;
  • при нападение в никакъв случай да не се оказва съпротива.

Консулски услуги

Заверки и легализации
Консулската служба към Посолството на Република България в Претория има правомощие да предоставя ограничени нотариални услуги, като заверка на подпис върху частни документи (декларации, пълномощни), които не подлежат на вписване.
Консулската служба може да извърши тези услуги, единствено ако документът е на български език и е предназначен да послужи пред компетентните власти в Република България.
В случай че гражданите желаят документите да се обработят същия ден, таксата се заплаща в двоен размер.
В случай че документът се отнася до недвижимо имущество, са необходими два оригинала на текста на документа, единият от които се пази в архива на Консулската служба.
Документи, издадени от южноафрикански институции, се признават в България само когато върху тях или в приложение към тях е поставен в оригинална форма печат  „апостил” от Консулския отдел на Департамента по международни отношения и сътрудничество на Република Южна Африка (тел. 012 351-1232). Така издадените документи, придружени с “апостил”, е необходимо да бъдат преведени на български език. Преводът се извършва от оторизираните за тази дейност преводачески агенции и се заверява в отдел „Заверки и легализации” на Министерството на външните работи на Република България.
Консулската служба при Посолството на Република България в Претория не извършва преводи на документи.
Документи, издадени от български институции, се признават в Южна Африка само когато върху тях или в приложение към тях е поставен в оригинална форма печат-„апостил”.В България „апостил” може да бъде поставен от отдел „Заверки и легализации” на Министерството на външните работи или от Министерството на правосъдието, в зависимост от документа. След това документът трябва да бъде преведен на английски език, а преводът да бъде заверен в отдел „Заверки и легализации” на Министерството на външните работи.

Гражданско състояние
Българските консулски служители имат правомощия да осъществяват действия по гражданска регистрация на български граждани.

Акт за раждане
При раждане в Република Южна Африка на дете с поне един родител български гражданин, родителят следва да се снабди с акт за раждане от несъкратен вид (unabridged birth certificate), който се издава от Департамента по вътрешни работи на Република Южна Африка. След получаване на документа, същият се легализира с „апостил” от Департамента по международни отношения и сътрудничество на Република Южна Африка.
Актът за раждане, снабден с „апостил”, следва да се представи в общината по постоянен адрес на майката в България, респективно – в общината по постоянен адрес на бащата, ако майката не е българка. Това може да стане лично, чрез упълномощено лице или по служебен път - чрез Посолството в Претория.

Акт за смърт
При смъртен случай с български гражданин в Република Южна Африка, близките следва да се снабдят с акт за смърт от несъкратен вид (unabridged death certificate), който се издава от Департамента по вътрешни работи на Република Южна Африка.
Когато близките на починалия се намират в България Посолството в Претория оказва съдействие за издаването на необходимия документ от местните компетентни власти.
Документът следва да бъде легализиран с „апостил” от Департамента по международни отношения и сътрудничество на Република Южна Африка.
Актът за смърт, снабден с „апостил”, се представя в общината по постоянен адрес в България на починалия български гражданин. Това може да стане лично – от близките на починалия, или по служебен път – чрез посолството в Претория.

Сключване на граждански брак
Законодателството на Южна Африка позволява на чужди граждани да сключват граждански брак с местни граждани, както и на южноафрикански граждани да сключват граждански брак с чужди граждани пред оторизиран представител на Департамента по вътрешни работи на Република Южна Африка при изпълнени определени условия.
След сключване на брака, българският гражданин следва да се снабди с акт за сключен брак от несъкратен вид (unabridged marriage certificate), като се издава от Департамента по вътрешни работи на Република Южна Африка.
Документът следва да бъде легализиран с „апостил”, който се поставя от Департамента по международни отношения и сътрудничество на Република Южна Африка.
Актът за сключен брак, снабден с „апостил”, се представяв общината по постоянен адрес в България на лицето, сключило брак с гражданин на Южна Африка. Това може да стане лично  или по служебен път – чрез посолството в Претория.
Подробна информация относно изискванията на местните власти за издаване на горните документи е налична ТУК.

Новини

Абонамент

Регистрация за бюлетин с актуални оферти и промоции

Последвайте ни в социалните мрежи