Великобритания - Eкскурзии и почивки


Полезна информация за Великобритания


Обща информация

По повод оплаквания на граждани, че авиокомпании провеждат езикови тестове на български граждани преди приемане за полет до летище в Обединеното кралство, уточняваме, че по информация на посолството на Обединеното кралство в София няма такова изискване на британското Министерство на вътрешните работи. Ако поискат да попълните такъв езиков тест, незабавно се свържете с най-близката българска консулска служба.

 


Местна валута

Британска лира/паунд (GBP)


Престъпност и сигурност

Във връзка с терористичните атаки през 2017 г. и 2019 г., атаките с използване на химическо оръжие през 2018 г. и оценката на опасността от терористично нападение на територията на Великобритания, властите в Обединеното кралство определят нивото на заплаха от терористично нападение в страната на „значително“ (терористични атаки са възможни). Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, пътуващи до Обединеното кралство подробно да се осведомяват за актуалната обстановка в страната и да следват стриктно инструкциите на местните власти.


Митнически изисквания

Не се декларират и не подлежат на обмитяване вещи и принадлежности за лична употреба, ако са в рамките на нормалното количество.

Повече информация можете да откриете ТУК и ТУК.

Митнически изисквания за Великобритания можете да изтеглите от ТУК.

 

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани могат да пътуват до Обединеното кралство с лична карта и/или паспорт. През 2020 г. британското правителство се очаква да въведе изискване за пътуване само с паспорт.
Българските граждани имат право на пребиваване без формалности в Обединеното Кралство през първите три месеца от престоя си. Те могат да останат законно пребиваващи в Обединеното кралство и след тези три месеца, при условие че са наети на трудов договор, или са самонаети лица, или упражняват договорно право на студент, или са лица, които могат да докажат, че се самоиздържат. Българските граждани могат да получат информация за статута си след Брекзит на : https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/20428
 

Практически съвети

Помнете, че в че в чужбина следва да се съобразяватес местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Обърнете специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. Поставете всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверете дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства във Великобритания. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.

Избягвайте да пренасяте вещи на трети лица при преминаване на граница.

Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с дипломатическото представителство на Република България. Консулският служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с посолството в Лондон, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в Република България.

Посолството не разполага с помещения за настаняване и не предоставя средства за прехрана и завръщане в Република България. В случаите, когато български граждани останат без парични средства в Обединеното кралство, Посолството на Република България в Лондон може да окаже съдействие на такива лица за превеждане на определени парични суми от техни роднини, познати и приятели чрез Министерството на външните работи в София до посолството, които суми се изплащат незабавно от посолството на нуждаещите се. Сумата следва да бъде внесена на името на нуждаещото се лице в Министерството на външните работи, Дирекция „Финанси и управление на собствеността”, адрес: София 1113, ул. „Александър Жендов” № 2, тел: +359 2 948 2743;  +359 2 948 2731; +359 2 971 7577; +359 2 870 3184.

Преди да отпътувате от Република България, запишете адресите и телефоните на българското дипломатическо представителство в Лондон. Администрацията на хотелите, в които отсядате, туроператорите, уреждащи Ви, и органите на местната полиция при необходимост е уместно да разполагат с тези данни. За ваше улеснение адрес, телефон и факс на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи в София за евентуални справки и информация може да намерите на Интернет-страницата на МВнР.

Подробна информация и съвети за пътуващите със самолет, както и новите изисквания за сигурност в тази връзка, можете да прочетете от страницата на Летище София ТУК.

 

Консулски услугиЗаверки и легализации

Британските публични документи се заверяват с „апостил” в Легализационната служба на Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност (Legalisation Office of the Foreign and Commonwealth Office).
Изготвяне на лични документи
Заявления за нови лични документи – лична карта и паспорт, както и за временни паспорти на територията на Великобритания се приемат единствено в Консулската служба на Посолството в Лондон.
В Консулската служба на Посолството на Република България в Лондон се приемат заявления за изготвяне на лични документи.  
Запазването на час се осъществява по електронен път на:
•    Интернет - сайт www.bgpassport.co.uk (за дата и час по избор)  - като се следват инструкциите на сайта;
•    http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/bld/

Документите за извършване на паспортни услуги се подават лично в приемното време на Консулската служба 9.00 – 13.30 в предварително запазения час. Заявлението за издаване на паспорт и /или лична карта се подава лично в присъствието на упълномощено длъжностно лице.
Заплащането на всички услуги в консулската служба на Посолството  е препоръчително да се извършва по банков път с дебитна или кредитна карта на клиента, само в Британски лири.
Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт и лична карта в консулската служба на Посолството на Република България във Великобритания.
В консулската служба да Посолството на Република България в Лондон не се приемат заявления за свидетелства за управление на моторни превозни средства.


Гражданско състояние
Консулската служба в Посолството на Република България в Лондон извършва следните услуги по гражданско състояние:
Регистриране на гражданското събитие „раждане”, в Република България, на деца с родител/и български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от чуждестранни местни органи
•    Новороденото дете трябва да бъде регистрирано в България в рамките на 6 месеца след раждането си в общината по местоживеене на майката, ако тя е българска гражданка. В случай, че само бащата е български гражданин, детето се регистрира на адреса по местоживеене в България на бащата.
•    Необходимият документ за регистрация е Удостоверението за раждане /Birth Certificate/, издадено от британския орган, като задължително се използва формата, която съдържа имената на родителите. Документът следва да има положен Апостил. Информация относно Апостилът ще откриете на нашия сайт в секция Легализация на документи /Апостил/
•    След легализацията е необходимо документът да бъде преведен на български език, което може да бъде направено в България от лицензирана за това фирма или от някой от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството на България в Лондон. Ако преводът е направен от заклет преводач към Посолството в Лондон, подписът на преводача трябва да се завери в Консулската служба на Посолството в Лондон.
•    Готовите документи се депозират от родителите пред общината по местоживеене на майката в България, където детето се регистрира и получава  българско удостоверение за раждане с ЕГН. Английският документ за раждане се задържа от общинските власти.
•    Регистрацията на детето в България може да бъде направена и чрез упълномощено от родителите лице, като пълномощното се заверява от Консулска служба на Посолството.
•    Регистрацията може да се извърши и посредством Консулската служба на Посолството.
Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в чужбина

•    При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да установят контакт с погребално бюро/агенция във Великобритания, където да се запознаят с обслужването и транспортирането на починалия зад граница.
•    Посолството не финансира и не извършва дейностите по обслужване и транспортиране на починалия.
•    Посолството може да предостави информация относно погребални бюра на територията на Великобритания.
•    Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лицето в Република България.
•    За целта, смъртния акт – Death Certificate, издаден от местен орган по гражданско състояние, с поставен Апостил, и преведен по съответния ред на български език се депозира пред общинските власти по постоянният адрес на починалия в България. Информация относно Апостилът ще откриете на нашия сайт в секция Легализация на документи /Апостил/.
Регистриране в България на брак, сключен във Великобритания
•    При сключване на брак извън пределите на Република България, за българските граждани е задължително да регистрират брака си в Република България, в рамките на 6 месеца от датата на сключване на брака
•    Регистрирането на брака се извършва в общината по местоживеене на един от съпрузите в България.
•    Необходимият за регистрация документ е оригиналното удостоверение за сключен граждански брак в чужбина. Документът следва дa се завери предварително с Апостил. Информация относно Апостилът ще откриете на нашия сайт в секция Легализация на документи /Апостил/.
•    След получаването на Апостил върху оригиналното брачно свидетелство, то трябва да бъде преведено на български език. Преводът може да бъде направен в България от лицензирана за това фирма или в Лондон от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството. Когато преводът е направен от заклет преводач в Лондон, същият се заверява в Консулската служба на посолството в Лондон.
 

Нотариални заверки

Удостоверяване на дата, съдържание и подпис на частен документ:
Съгласно член 84 на Закона за нотариусите и нотариалната дейност българските дипломатически и консулски представителства в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване.
В консулската служба не могат да се съставят нотариални актове или да се заверяват други частни документи, подлежащи на вписване (например искови молби или договори за прехвърляне на МПС).
Съобразно изискванията на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Консулската служба извършва заверка на датата, съдържанието и подписите на частни документи, само когато те са представени от български граждани, представящи валиден извън територията на Република България български документ за самоличност (паспорт или лична карта). Подписите на чужди граждани се заверяват само ако документът е предназначен да произведе действието си в България.
Не се допуска представянето на българско свидетелство за управление на МПС. Недопустимо е и представянето от български гражданин на документ за самоличност на чужда държава. В такива случаи извършването на заверка ще бъде отказвано.
Заверка от английски нотариус – в случай, че желаете да се свържете с английски нотариус, който ползва български език, можете да използвате следния линк:
https://www.thenotariessociety.org.uk/
като изберете “Bulgarian” от списъка в полето “Language”
 
Заверка на декларация-съгласие от родител за пътуване на дете извън границите на България без придружител или придружавани от единия родител
От Национална служба “Гранична полиция” напомнят на всички граждани, че напускане на територията на Република България от деца не може да бъде разрешено без нотариално заверено съгласие на двамата родители. (Когато детето пътува с единия от родителите, е необходим документ със съгласието на другия родител). За родители, които са в чужбина, нотариалната заверката се извършва от компетентно длъжностно лице в съответното българско посолство или консулство.
Декларацията-съгласие се заверява пред нотариус в България или пред Консулско длъжностно лице в Посолство на Република България в Лондон. Подписът на родителите се поставя лично, на място в консулската служба. Родителите задължително представят оригинал на акта за раждане на детето.
Придружителите на деца, които напускат границите на Република България задължително трябва да притежават нотариално заверено пълномощно от двамата родители.
Подробна информация, относно режима на напускане на Република България на ненавършили пълнолетие лица, можете да откриете на сайта на МВР – Главна дирекция „Гранична Полиция“, на следния линк :
Актуална информация за пътуване в страните членки на ЕС и за пътуващите през територията на Р България
Заверка на верността на препис от оригинала.
В Консулската служба се извършват заверки на верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Документите, които се заверяват, следва да бъдат съставени от българска служба. За извършване на заверката е необходимо да се представят оригинала и копие на документа.
Заверка на подпис на преводача
Посолството на Република България не разполага с щатни преводачи от английски на български език и обратно. Могат да бъдат заверявани подписите на преводачи с подходяща квалификация, които са получили разрешение от Посолството да бъдат негови заклети преводачи. Техните имена, адреси и телефони са на разположение в Консулската служба на Посолството, както и в Интернет страницата на Посолството. Не се допуска заверка на превод, който не е извършен от някои от заклетите преводачи.


Цени на нотариалните заверки

При заверяване на подпис върху частен документ се събира и административна такса от 1 английска лира на всеки 1-10 страници за фотокопиране на документа, в случай че съответното лице не представя фотокопие на документа.


Легализация на документи /Апостил/
За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции,издадените от Обединеното кралство документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени с Апостил.
Апостил се поставя в Легализационната служба на Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност (Legalisation Office of the Foreign and Commonwealth Office):
Информация за това как да получите Апостил ще откриете на следния линк : https://www.gov.uk/get-document-legalised


Сключване на бракове

Във връзка с изискванията на местното законодателство, в Посолството не се сключват бракове. Такива се сключват единствено в общините и определени религиозни институции, притежаващи необходимите разрешителни и при спазване на съответната процедура за предварително уведомяване на общината. За подробна информация, моля вижте на:
 https://www.gov.uk/marriages-civil-partnerships


Новини

Абонамент

Регистрация за бюлетин с актуални оферти и промоции

Последвайте ни в социалните мрежи